Aktualności

 • UWAGA!!!

  Dnia 30.08.2019r (tj. piątek) o godz. 15.30

  odbędzie się w sali grupy I zebranie informacyjne

  dla Rodziców dzieci uczęszczających

  do tutejszej placówki od 01 września 2019r.

  Uprzejmie prosi się Rodziców

  o nie przychodzenie na zebranie informacyjne z dziećmi.

  Zebranie dotyczyć będzie spraw organizacyjnych

  związanych z działalnością

  dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą przedszkola.

  Serdecznie zapraszamy.

 • Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

  Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

  Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

  W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

  Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Zapisy do Przedszkola Nr 2 na rok szkolny 2019/2020

   Zapisy dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola. Strona aktywna od 1 do 31 marca.

http://zapisy.ppczechowice.pl/

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Publiczne Nr 2
  43-502 Czechowice-Dziedzice
  ul. Piotra Skargi 4
 • (+48) 32 215-34-75
  607 814 119

Galeria zdjęć