Nawigacja

Czwartek 21.11.2019

liczba odwiedzin: 280573

O przedszkolu

Profil przedszkola

 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 5.30 - 17.00

 

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:
od godz. 5.30 do godz. 8.20 POD OPIEKĄ OSOBY PEŁNOLETNIEJ!

Odbieranie dzieci:
POD OPIEKĄ OSOBY PEŁNOLETNIEJ!

W przedszkolu działa: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.

 

 

NASZ DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

Podstawa programowa 730-1230

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

(GRUPA I i II)

530-830  

 

Schodzenie się dzieci; zabawy dowolne w kącikach tematycznych; czas na rozmowy z dziećmi i rodzicami; zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem; prace porządkowe; ćwiczenia poranne; zabiegi higieniczne; przygotowanie do posiłku

 

830-900

Śniadanie

Czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku; czynności higieniczne – nauka poprawnego mycia zębów

 

900-1150

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze

Zabawy dydaktyczne, tematyczne, logiczno-matematyczne, muzyczne,  konstrukcyjne, ruchowe; zajęcia plastyczne i umuzykalniające; zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym; spacery; wycieczki; imprezy okolicznościowe; zajęcia dodatkowe

 

1150-1130

Czynności porządkowe - higieniczne; przygotowanie do obiadu

 

1130-1200

Obiad

Czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

 

1200-1400

Odpoczynek poobiedni – leżakowanie

 

1400-1420

Podwieczorek

Czynności samoobsługowe, porządkowe, higieniczne

 

1420-1700

 

Zabawy dowolne na terenie sali, w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne, ruchowe, zabawy ze śpiewem, przy muzyce, plastyczno-techniczne, konstrukcyjne; pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym; słuchanie bajek; prace porządkowe; rozmowy indywidualne z rodzicami

 

 

 

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  DLA  DZIECI  STARSZYCH

(GRUPA  III  i  IV)

 530-830

 

Schodzenie się dzieci; zabawy według zainteresowań dzieci; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integrujące, prace porządkowe, ćwiczenia poranne.

 830-900

Śniadanie

Czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku; czynności higieniczne – nauka poprawnego mycia zębów.

 900-1120

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze

Zabawy dydaktyczne, logiczno-matematyczne, muzyczne, konstrukcyjne, ruchowe w sali lub na powietrzu; zajęcia plastyczne; pobyt na świeżym powietrzu, spacery; wycieczki; imprezy okolicznościowe; zajęcia dodatkowe.

1120-1130

Zabiegi higieniczne

Czynności samoobsługowe, prace porządkowe, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

1130-1200

Obiad

Czynności samoobsługowe (mycie rąk, zębów); ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

1200-1330

Zabawy relaksacyjne, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym.

Czynności organizacyjne i samoobsługowe.

1330-1400

Podwieczorek

Czynności samoobsługowe i porządkowe pomoc w nakrywaniu do posiłku.

1400-1700

 

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości i potrzeb, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym.

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Publiczne Nr 2
    43-502 Czechowice-Dziedzice
    ul. Piotra Skargi 4
  • (+48) 32 215-34-75
    607 814 119

Galeria zdjęć